ALCOHOL

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Een alcoholische drank is een drank die alcohol bevat. Dit wil zeggen ethanol, en geen methanol. Men kan een alcolische drank verkrijgen door gisting, kruiden toevoegen, destillatie of door vruchten toe te voegen. De destilatie wordt alleen uitgevoerd als men een sterk alcoholische drank wil verkrijgen (15%).
Zwak alcoholische dranken:
Zwak alcoholische dranken zijn dranken die minder dan 15 volumeprocent alcohol bevatten. Deze drankjes kunnen ook wel licht alcoholische dranken genoemd worden.
Sterk alcoholische dranken:
Dranken met een volumepercentage hoger dan 15% worden sterk alcoholische dranken genoemd. Deze zijn te verkrijgen door destilatieprocessen uit te voeren.
Voorbeelden:
– Wisky;
– Ruim;
– Cognac;
– Wodka;
– Likeur.
Effecten en risico’s:
Alcoholische dranken worden tot harddrugs gerekend, dit komt omdat alcohol een fysieke en mentale verslaving met zich meebrengt. Alcohol kan het de werking van het zenuwstelsel beïnvloeden, of veroorzaakt andere lichamelijk effecten na directe opnamen van de alcoholische drank.
– Effecten die u meteen waarneemt:
Een merkbare verandering in het doen en laten van deze persoon.
U krijgt een warm gevoel door de alcohol.
Sterke gedragsveranderingen.
Het gemakkelijker communiceren.
Het concentratievermogen vermindert.
Men wordt dronken en wordt misselijk, begint te waggelen (niet recht kunnen lopen), begint te braken.
Alcoholverslaving:
Alcohol werkt verslavend, daarom wordt het ook als harddrug gerekend. Bij overmatig gebruik van alcohol kunnen er zelf ernstige gezondheidsstoornissen optreden, zoals een alcoholvergiftiging.
Alcoholische dranken maken ook meer slachtoffers dan andere harddrugs zoals cocaïne en heroïne.
Wetgeving:
Het is verboden alcohol mee te geven aan jongeren die hun 16de levensjaar nog niet bereikt hebben. Als dit wel het geval is mogen ze sommige alcoholische dranken kopen en drinken. Men mag bier en wijn kopen, maar wodka of whisky dan weer niet. Dit komt omdat wodka een sterk alcoholische drank is, en pas mag meegegeven worden als de persoon het 18de levensjaar bereikt heeft.
Het is ook niet aangeraden om openbaar op straat alcohol te drinken. Dit mag volgens de wetgeving niet, en zal dus ook worden nagekeken door politieagenten.