Tabak is een natuurlijk product dat afkomstig is van de tabakplant. Men plukt de bladeren ervan, en deze worden als genotsmiddel gesnoven, gerookt of gekauwd.
We hebben dan ook verschillende varianten, zoals: snuiftabak, tabak (algemeen), kauw- of pruimtabak.
De tabakplant is een plant met een levensduur van 1 jaar. Omdat er over heel de wereld veel wordt gerookt, zijn er zeer grote plantages waard deze planten worden geteeld en geoogst.
Men kan tabak ook in verschillende vormen roken, zoals: sigaretten, sigaren, pijptabak of shag. De meest bekende vormen zijn sigaretten en sigaren. Deze worden over de hele wereld massaal opgerookt, en is verslavend.
Als men tabak rookt wordt men socialer, maar wordt men verslaafd door nicotine. Dit is een stof die ertoe leid dat de roker moeilijker kan stoffen, dus een verslavende functie. Er treedt dus gewenning en afhankelijkheid op.
Het roken van sigaretten is de grootste oorzaak van gezondheidsproblemen over heel de wereld. Het verminderd de levensduur en u heeft kans op een verouderde huid, een beroerte, longkanker, een hartinfarct, mondkanker, tongkanker, maagkanker, blaaskanker en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).
Het roken van tabaksproducten is ten sterkste afgeraden, en is zeer ongezond. Daarom is het nu ook verplicht een gezondheidswaarschuwing op de sigaretten of sigaren verpakking te plaatsen. Ook de accijnzen zijn heel hoog op deze producten, dit komt omdat het om “luxeproducten gaat”. Men denkt dat dit de mensen gaat aanzetten om te stoppen met roken, maar de verslaafde rokers betalen dan gewoon meer.
U kan in België of Nederland pas sigaretten legaal aanschaffen in de winkel ,als u in je 16de levensjaar bent. U moet altijd u identiteitsbewijs kunnen voorleggen een de kassier of kassierster. Indien u dit niet kan voorleggen zijn deze genoodzaakt de verkoop van de sigaretten aan u te verbieden.