Waar mag je straks nog je joint met tabak opsteken?

Of je nu in een coffeeshop in Amsterdam of Maastricht bent, vanaf juli 2022 moet je je joint met tabak naar buiten of mee naar huis nemen om hem op te roken. Alleen joints met een kruidenmengsel zijn dan nog toegestaan om binnen op te steken. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid afgesproken met de deelnemers aan het zogenoemde Nationaal Preventieakkoord.
Na ruim een half jaar onderhandelen tekenden staatssecretaris Blokhuis en 70 maatschappelijke organisaties, de voedingsindustrie en alcoholproducenten op 23 november het Nationaal Preventieakkoord. Doel van het akkoord: roken, problematisch alcoholgebruik en obesitas flink terugdringen. Door een pakje sigaretten minder goed verkrijgbaar en duurder (10 euro in 2023) te maken, moeten er in 2040 minder dan 5 procent van de volwassenen en 0 procent van de jongeren en zwangere vrouwen roken. Het aantal problematische drinkers moet worden gehalveerd tot minder dan 5 procent, onder meer door kortingen op alcohol te beperken.
Hoewel Blokhuis spreekt over een ‘historisch akkoord’ zijn diverse politici en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kritisch. Het akkoord zou te slap en niet concreet genoeg zijn om de hoge ambities waar te maken. Een groot deel van de afspraken gaat over processen, bewustwording, scholing en onderzoek. Het RIVM betoogt dat de positieve gevolgen daarvan moeilijk in te schatten zijn.

Rookverbod wordt uitgebreid

Joints met tabak mogen nog wel verkocht worden, maar de staatssecretaris wil coffeeshops niet uitzonderen van het rookverbod dat straks geldt voor de horeca en andere openbare plaatsen. Het kabinet wil bovendien rookruimtes in de ban doen. Op termijn mogen horecagelegenheden, overheidsgebouwen en bedrijven geen apart hok hebben waar gerookt mag worden. Circa 25 procent van de cafés en discotheken in Nederland hebben rookruimtes, die vanaf medio 2022 dus verboden zijn.
Waar mag je dan nog wel je joint met tabak roken? Tot 2022 kun je nog gewoon terecht in de rookruimtes die in bijvoorbeeld de horeca zijn te vinden. Voorlopig blijft het ook toegestaan je pretsigaret op te steken op een overkapt horecaterras in de buitenlucht. Voorwaarde is wel dat het terras aan één kant helemaal open is. Ook mag er binnen geen hinder zijn van je rook. In de open lucht (parken, trottoirs etc.) en in privéruimtes als je eigen huiskamer blijft roken ook toegestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *