De wietproef: welke regels gelden?

De wietproef: welke regels gelden voor de legale wietteelt? In 2021 starten tien Nederlandse gemeenten met een landelijk wietexperiment. Met behulp van dit experiment wil het kabinet erachter komen of en hoe het mogelijk is om de gecontroleerde wietcriminaliteit terug te dringen en hoe de kwaliteit van wiet gecontroleerd kan worden. Breda is één van […]